-
-
-
 
Ekspo Faktoring A.Ş Türk ExIm Bank Kredisi Limit Artışı

Türk Eximbank'ın ilk defa limit tesis etmiş olduğu faktoring şirketleri arasında yer alan Ekspo Faktoring A.Ş., müşterilerine sevk sonrası ihracat reeskont kredileri kullandırmak için 5.000.000 USD olan limit tutarı % 100 arttırılarak 10.000.000 USD' a çıkartılmıştır. İhracatçı Müşterilerimizin, küresel pazardaki rekabet güçlerinin arttırılması ve karşılaşabilecekleri risklerin minimum seviyeye indirilmesi amacıyla Türk Eximbank'ın gücünü de yanımıza alarak Türkiye'nin en uygun maliyetli ihracat finansmanının avantajlarından yararlanarak rekabet edebilmelerinin önü açılmıştır.