-
-
-
 
JCR

JCR Eurasia Rating, Ekspo Faktoring A.Ş.’nin kredi derecelendirme sürecinde,Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A (Trk)’ ve ‘A-1 (Trk)’ ,notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak belirledi.

Makroekonomik koşullardaki dalgalanmalardan ve istikrarsızlıktan etkilenme seviyesi yüksek olan faktoring sektöründe ekonomik konjonktürdeki değişiklikler ve BDDK’nın regülasyon çalışmaları yönetim politikaları üzerinde belirleyici olmaktadır. Diğer taraftan, yapılan reformlar doğrultusunda, etkin gözetim ve denetim açısından sektörün yasal altyapısı iyileştirilerek, bilgi sistemlerinin, risk ölçüm sistemlerinin ve iç kontrol süreçlerinin tesis edilmesinin zorunlu tutulması özellikle, sektörün kurumsal yapısının gelişimine, finansal raporlamaların kalitesinin, standardizasyonunun ve şeffaflığının artırılmasına ve rekabet eşitliğinin sağlanmasına yönelik pozitif yönde ivme kazandırmıştır. Faktoring şirketlerinin esas gelirlerini reel sektörün oluşturduğu dikkate alındığında, yurt dışı ve yurt içi ekonomik-politik ve jeopolitik gelişmelerin piyasalarda yarattığı volatilitenin ve teşvik edici politikalar ile desteklenen büyüme ortamının faktoring sektörü üzerindeki etkileri yakından izlenmesi gereken husus olarak ortaya çıkmaktadır.

Döküman İçin Tıklayınız.