-
-
-
 
Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler

Misyon

Küresel ekonomide rağbet gören yeni finansman modellerini kurumsal ürün portföyüne ekleyerek Türk bankacılık sektörünün yurt içi ve uluslararası ticaretten aldığı payın artmasına öncülük etmek.

Kurumsal yönetim anlayışı ve yenilikçi ürünlerle sektörde rekabet üstünlüğü elde ederek farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda firmayı avantajlı finansman ürünleriyle tanıştırmak.

Müşteri ilişkileri yönetiminde, kalite ve verimlilik esaslı uygulamalara imza atmak.

Uluslararası ticaret konusunda bölgesel lider olmak.

Vizyon

İstikrarlı bir biçimde gelişmeye devam ederek 2015 yılında 500 milyon ABD doları aktif büyüklüğe ulaşmak.

Stratejik Hedefler

İnovatif ürün ve hizmetlerle reel sektörün değişen ihtiyaçlarına cevap vermek.

Kalite ve verimliliği esas alan hizmet anlayışıyla sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamak.

Farklı sektörlerde faaliyet yürüten şirketler için “butik finansman modelleri” geliştirerek rekabet gücünü korumak.

Türk firmalarının yurt dışı faaliyetlerine finansman desteği sunarak kârlılığı daha fazla büyütmek.

Çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim olanakları sunarak nitelikli insan kaynağıyla öne çıkan bir şirket olmak.