-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel) - Genel Kurul Toplantısı Sonucu

EKSPO FAKTORİNG A.Ş. / 08.12.2017

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80
E-posta adresi : emeral@ekspofaktoring.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 01.12.2017
Özet Bilgi : Nitelikli Yatırımcıya İhraç

AÇIKLAMA

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi.................             TRY
Tutar.........................   50.000.000.-
İhraç Tavanı
Kıymet Türü..............   Borçlanma Aracı
Satış Türü.................   Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı......   Yurt İçi
İhraç Edilecek
Sermaye Piyasası 
Aracı Bilgileri  
Türü.........................            Bono
Vadesi......................   05.06.2018
Vade (Gün Sayısı)....              179
Faiz Oranı Türü........   İskontolu
Faiz Oranı ..............   Yıllık Basit (%) 16
Satış Şekli..............   Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu ...............  TRFEKSP61819
Vade Başlangıç Tarihi   08.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen
Nominal Tutar...........   20.000.000.- 
İhraç Fiyatı..............          92.724
Kupon Sayısı...........                 0
İtfa Tarihi.................    05.06.2018
Yatırımcı Hesaplarına
Ödenme Tarihi.........    05.06.2018
Döviz Cinsi..............             TRY

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.