-
-
-
 
Özel Durum Açılaması (Genel) - Genel Kurul Toplantısı Sonucu

EKSPO 07.07.2017
Özel Durum Açılaması (Genel) - Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 03.07.2017
Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -----
Genel Kurul Tarihi : 06.07.2017

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

TOPLANTI TUTANAĞI

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 06.07.2017 Tarihinde Yapılan  Olağanüstü Genel  Kurul Toplantı Tutanağı

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin  Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısı    06.07.2017 tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.07.2017 tarih ve 26273533 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL 'ın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 30.599.996  adet hissenin asaleten, 29.400.002  adet hissenin vekaleten, 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına  Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU'nu görevlendirilmiştir.
 
2- Kar dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. Şirketin geçmiş yıl kârından brüt 2.500.000 TL (İkimilyonbeşyüzbinTL)' nin  06.07.2017 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.