-
-
-
 
Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

03.07.2012

Özet Bilgi

:

50.000.000 TL nominal değerde, 2 yıl vadeli , 6 ayda bir kupon ödemeli Tahvil İhracı

 

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu

:

TRSEKSP71415

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü

:

Özel Sektör Tahvili

Satış Şekli

:

Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Nominal Tutarı

:

50.000.000 TL

Satılan Nominal Tutar

:

50.000.000 TL

İhraç Fiyatı

:

100 nominal için 100,00 TL

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi

:

31.07.2014

İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı

:

1. Kupon Ödeme Tarihi: 29.01.2013, 2. Kupon Ödeme Tarihi: 30.07.2013, 3. Kupon Ödeme Tarihi: 28.01.2014, 4. Kupon ve Anapara Geri Ödeme Tarihi: 31.07.2014

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı

:

Kupon ödeme dönemlerinde değişken faiz uygulanacaktır. 29.01.2013 tarihinde gerçekleştirilecek 1.Kupon Ödeme Dönemine ilişkin faiz oranı % 5,7177 olarak tespit edilmiştir

 Ek Açıklamalar:

Ekspo Faktoring  A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Temmuz 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.03.01-1889 sayılı izni ile 27.07.2012 tarih 56/T-880 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden gerçekleştirilen toplam 50.000.000 TL nominal tutarındaki tahvil ihracının 29.01.2013 tarihinde gerçekleştirilecek Birinci Kupon Ödeme Dönemine ilişkin faiz oranı 5,7177 olarak tespit edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.