-
-
-
 
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

---------

Özet Bilgi

:

Tahvil İhracı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

03.07.2012

Öngörülen İhracın Nominal Tutarı

:

NOMİNAL 50.000.000 TL

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü

:

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi

:

2 YIL

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı

:

DEĞİŞKEN

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı

:

6 AYDA BİR

Öngörülen Satış Şekli

:

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN NİTELİKLİ YATIRIMCIYA SATIŞ

Ek Açıklamalar:

Yönetim Kurulumuzun Tahvil İhracı ile ilgili 03.07.2012 tarih ve 11 sayılı kararı ile;

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin verdiği yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No. 22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, tahvil ihraç edilmesi hususu Şirket Yönetim Kurulu tarafından görüşülmüş ve Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla toplam 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) nominal değerli 2 yıl vadeli, 6 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvil  ihraç edilmesine, İhracın halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve /veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilmesine ve  ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.