-
-
-
 
EKSPO 05.10.2012

ŞGBF-Ortaklık Yapısı

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

Maide Semra TÜMAY

24.500.000,00

49,00

Murat TÜMAY 12.750.000,00 25,50
Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU 12.750.000,00 25,50 25,50
     
     

TOPLAM