-
-
-
 
EKSPO 10.08.2012

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi

01.01.2012-30.06.2012

Mali Tablonun Verildiği Otorite MASLAK VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni 2012/2.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi 10.08.2012

Ek Açıklamalar:

Şirketimizin 01.01.2012 - 30.06.2012 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde sunulan gelir tablosu ilişikte yer almaktadır.

Ekli PDF Dosya Adı: 30 06 2012 Ekspo Faktoring A.Ş. Gelir Tablosu