-
-
-
 
EKSPO 11.11.2010

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

     

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

01.01.2010-30.09.2010

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

Maslak Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

2010 / 3. Dönem Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

11.11.2010

Ek Açıklamalar:

01/01/2010-30/09/2010 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ile vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu PDF olarak ekte tarafınıza sunulmuştur.

Dosya Adı: 11.11.2010-01.01.2010-30.09.2010 GELİR TABLOSU