-
-
-
 
EKSPO 14.02.2012

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

01.01.2011-31.12.2011

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

MASLAK VERGİ DAİRESİ

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

2011/4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

14.02.2012

Ek Açıklamalar:

Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait gelir tablosu geçici vergi beyanname ekinde vergi dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiştir.

Dosya Adı: 14.02.2012_ 01.01.2011-31.12.2011