-
-
-
 
EKSPO,15.12.2014 Ortaklık Yapısı

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

Maide Semra TÜMAY

29.400.002,00

49,00

Murat TÜMAY

15.299.997,00

25,50

Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU

15.299.999,00

25,50