-
-
-
 
EKSPO 16.02.2011

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

     

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

01.01.2010-31.12.2010

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

Maslak Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

2010 / 4. Dönem Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

11.02.2011


Ek Açıklamalar:

01/01/2010-31/12/2010 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ile Maslak Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu PDF olarak ekte tarafınıza sunulmuştur.

Dosya Adı: 16.02.2011-01.01.2010-31.12.2010 GELİR TABLOSU