-
-
-
 
EKSPO 16.05.2011

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

01.01.2011-31.03.2011

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

MASLAK VERGİ DAİRESİ

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

2011/1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

16.05.2011

Ek Açıklamalar:

Şirketimizin 01.01.2011-31.03.2011 dönemine ait gelir tablosu geçici vergi beyanname ekinde vergi dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Bilgilerinize sunarız.

Dosya Adı: 16.05.2011_01 01 2011-31 03 2011