-
-
-
 
EKSPO 20.04.2012

ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu

Nama/Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Toplam Nominal Değer (TL)

Sermayeye Oranı (%)

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

 

NAMA

1,00

50.000.000,00

   

BORSADA İŞLEM GÖRMEMEKTEDİR

             
   

TOPLAM

       

ŞGBF-Ortaklık Yapısı
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklarİle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

Maide Semra TÜMAY

24.500.000,00

49,00

Murat TÜMAY

12.749.999,00

25,50

Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU

12.249.999,00

24,50

TOPLAM

   

ŞGBF-Ödenmiş/ÇıkarılmışSermaye
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000,00 TL