-
-
-
 
EKSPO, 2013/Yıllık 21.02.2014

Faaliyet Raporu

01/01/2013 -31/12/2013 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

Ek-1: 01.01.2013- 31.12.2013 Faaliyet Raporu