-
-
-
 
EKSPO 26.10.2010

ŞGBF-Diğer Hususlar
Diğer Hususlar

ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Adı Soyadı

Görevi

Telefon No

E-Posta Adresi

Murat TÜMAY

Genel Müdür

0212 -276 39 59

mtumay@ekspofaktoring.com

Erhan MERAL

Genel Müdür Yardımcısı

0212 -276 39 59

emeral@ekspofaktoring.com

ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Murat TÜMAY

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Yönetici

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Yoktur

Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetici

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Y.K.üYELİĞİ

Maide Semra TÜMAY

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetici

Yönetim Kurulu Üyelesi

Y.K.üYELİĞİ

Erhan MERAL

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

Yönetici

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

Yoktur

Betül AKAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

Yönetici

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

Yoktur

Filiz BERİKMAN

Pazarlama Müdürü

Yönetici

Pazarlama Müdürü

Yoktur

Funda KÖSEDAĞI

Muhasebe Müdürü

Yönetici

Muhasebe Müdürü

Yoktur

Banu HAYTA

İç Denetim ve Mali Kontrol Müdürü

Yönetici

İç Denetim ve Mali Kontrol Müdürü

Yoktur

Duygu TAŞKINSU

Pazarlama Müdürü

Yönetici

Pazarlama Yönetmeni/Müdürü

Yoktur

Hale YILDIRIM

Pazarlama Müdürü

Yönetici

Pazarlama Müdürü

Yoktur

Siyami Serdar NOYAN

Risk Değerleme Müdürü

Yönetici

Risk Değerleme Müdürü

Yoktur
ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)

Murat TÜMAY

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR

YOKTUR

25,50

Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

24,50

Maide Semra TÜMAY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

49

Erhan MERAL

YÖNETİM KURULU ÜYE/GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

 

YÖNETİM KURULU ÜYE/GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

YOKTUR

 

Betül AKAN

YÖNETİM KURULU ÜYE/GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

 

YÖNETİM KURULU ÜYE/GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

YOKTUR

 

Dündar TALAZAN

DENETÇİ

 

DENETÇİ

YOKTUR

 

Erol AKTANSOY

DENETÇİ

 

DENETÇİ

YOKTUR

 
ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye PiyasasıAraçlarının Kote Edildiği Yurt Dışı Borsalar veyaİşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

13/10/2010

25/10/2010

TÜRKİYE

İMKB

TAHVİL VE BONO PİYASASI

ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu

Nama/Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Toplam Nominal Değer (TL)

Sermayeye Oranı (%)

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

 

NAMA

1,00

40.000.000,00

100,00

 

BORSADA İŞLEM GÖRMEMEKTEDİR

             
   

TOPLAM

40.000.000,00

100,00

   

ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

     
     

TOPLAM

   

ŞGBF-Ortaklık Yapısı
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklarİle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

Maide Semra TÜMAY

19.600.000,00

49,00

Murat TÜMAY

10.199.999,00

25,50

Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU

9.799.999,00

24,50

     
     

TOPLAM

   

ŞGBF-Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kayıtlı Sermaye Tavanı:YOKTUR

ŞGBF-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye: 40.000.000,00 TL

ŞGBF-Fiili Faaliyet Konusu
Fiili Faaliyet Konusu: FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNGŞİRKETLERİ / FAKTORİNG ŞİRKETLERİ/ MALİKURULUŞLAR

ŞGBF-Şirketin Süresi
Süresi: Süresiz

ŞGBF-Vergi No
Vergi No: 3300169505

ŞGBF-Vergi Dairesi
Vergi Dairesi : Maslak


ŞGBF-Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul


ŞGBF-Ticaret Sicil Numarası
Ticaret Sicil Numarası: 439224-386806

ŞGBF-Tescil Tarihi
Tescil Tarihi: 02.06.2000

ŞGBF-Web Adresi
Web Adresi: www.ekspofaktoring.com

ŞGBF-Elektronik Posta Adresi
Elektronik Posta Adresi: info@ekspofaktoring.com

ŞGBF-Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler : Yoktur

ŞGBF-İletişim Adresi
İletişim Adresi: Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

ŞGBF-Merkez Adresi
Merkez Adresi: Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

ŞGBF-Ticaret Unvanı
Ticaret Unvanı: EKSPO FAKTORİNG A.Ş.