-
-
-
 
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

EKSPO 28.03.2014
ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL] Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği

 

NAMA

1,00

60,000,000,00

 

 

BORSADA İŞLEM GÖRMEMEKTEDİR

   

TOPLAM

 

 

 

 

 

ŞGBF-Ortaklık Yapısı
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)

Maide Semra TÜMAY

29.400.000,00

49,00

Murat TÜMAY

15.299.999,00

25,50

Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU

15.299.999,00

25,50
     
TOPLAM   100,00

 

ŞGBF-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
60.000.000,00 TL