-
-
-
 
EKSPO 28.10.2011

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

01.01.2011 - 30.09.2011

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

Yasal Zorunluluk

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

28/10/2011

Ek Açıklamalar:

30 Eylül 2011 tarihinde sona eren 2011/3. Döneme ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) sunulan Bilanço ve Gelir Tablosu PDF olarak ekte yer almaktadır.

Dosya Adı: 28.10.2011_30.09.2011 BILANCO

Dosya Adı: 28.10.2011_01.01.2011-30.09.2011 GELİR TABLOSU