-
-
-
 
EKSPO 29.03.2012

ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı

Görevi

Telefon No

E-Posta Adresi

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Murat TÜMAY

Genel Müdür

0212 -276 39 59

mtumay@ekspofaktoring.com

   

Erhan MERAL

Genel Müdür Yardımcısı

0212 -276 39 59

emeral@ekspofaktoring.com

   

ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

Murat TÜMAY

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR

YOKTUR

25,50

 

Bağımsız Üye Değil

 

Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

24,50

 

Bağımsız Üye Değil

 

Maide Semra TÜMAY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

49,00

 

Bağımsız Üye Değil

 

Şerif Orhan ÇOLAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YOKTUR

   

Bağımsız Üye Değil

 

Namık Bahri UĞRAŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DANIŞMAN

   

Bağımsız Üye Değil

 

Dündar TALAZAN

DENETÇİ

 

DENETÇİ

YOKTUR

   

---

 

Erol AKTANSOY

DENETÇİ

 

DENETÇİ

YOKTUR

   

---

 

ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye PiyasasıAraçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

25.10.2010

TÜRKİYE

İMKB

TAHVİL VE BONO PİYASASI