-
-
-
 
EKSPO

 

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBULAyazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel: 0212-276 39 59 Faks: 0212 -276 39 79

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel: 0212-276 39 59 Faks: 0212 -276 39 79

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

-

Özet Bilgi

:

HALKA ARZ SONUÇLARINA VE İLK KUPON ÖDEMESİNE İLİŞKİN NİHAİ EK GETİRİ ORANI

Açıklamalar:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu

:

TRSEKSPE1211

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü

:

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

Satış Şekli

:

HALKA ARZ TALEP TOPLAMA

İhracın Nominal Tutarı

:

20.000.000 TL

Satılan Nominal Tutar

:

20.000.000 TL

İhraç Fiyatı

:

100 TL

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi

:

2 yıl

İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı

:

1) 21.04.2011 2) 20.10.2011 3) 19.04.2012 4) 18.10.2012

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı

:

İlk kupon ödeme faiz oranı % 5,12 olup, ilk kupon faiz oranına tekabül eden yıllık birleşik faiz oranı % 10,53 dir.

Ek Açıklamalar:

EKSPO FAKTORİNG A.Ş. TAHVİL HALKA ARZI SONUÇLARINA VE NİHAİ EK GETİRİ ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Ekspo Faktoring A.Ş.'nin halka arz edilen tahvilleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 15 Ekim 2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, ayrıca Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve tüm şubeleri ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda () ve www.ekspofaktoring.com adresli internet sitesinde ilan edilmiştir. Halka arz sirküleri de aynı şekilde 15 Ekim 2010 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ında () ve www.ekspofaktoring.com adresli Ekspo Faktoring A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13.10.2010 tarih ve 18/T-903 sayı ile kayda almış olduğu Ekspo Faktoring A.Ş.'nin ("Ekspo Faktoring")  20.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arzı 18-19 Ekim 2010 tarihlerinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Yukarıda bahsi geçen mecralarda aralık şeklinde ifade edilen Yıllık Ek Getiri Oranı %2,70 olarak kesinleştirilmiştir. Kesinleştirilen Ek Getiri Oranına göre ilk kupon ödemesine ilişkin faiz oranı %5,12 olup, ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı %10,53'tür.Belirlenen Yıllık Getiri Oranı ve altından gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu

Talep Edilen Nominal Miktar

Talepte Bulunan Kişi Sayısı

Tahsis Edilen Nominal Miktar

Dağıtılan Nominal Miktar

Dağıtılan Kişi Sayısı

Yurt İçi Bireysel

12.035.000 TL

81

12.000.000 TL

12.000.000 TL

81

Yurt İçi Kurumsal

9.554.000 TL

17

8.000.000 TL

8.000.000 TL

17

TOPLAM

20.589.000 TL

98

20.000.000 TL

20.000.000 TL

98

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.