-
-
-
 
Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER ( BİN TL )

31 Aralık 2014

31 Aralık 2015

31 Aralık 2016

31 Aralık 2017

         

TOPLAM AKTİFLER

282.245

289.850

341.704

445.314

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

89.856

97.880

111.308

127.695

ÖDENMİŞ SERMAYE

60.000

60.000

60.000

60.000

NET İŞLETME SERMAYESİ

87.320

95.716

109.381

126.093

FAKTORİNG ALACAKLARI

275.986

278.900

331.452

432.976

FAKTORİNG BORÇLARI

1.249

4.022

5.932

8.717

NET KULLANDIRILAN FONLAR

274.737

274.878

325.520

424.259

BANKA, TAHVİL BORÇLARI

188.216

185.874

221.008

304.206

TOPLAM GELİRLER

46.057

49.106

62.636

79.195

FAKTORİNG GELİRLERİ

43.092

42.335

56.186

64.203

NET KAR

9.817

10.424

17.028

20.887

         
 

31 Aralık 2014

31 Aralık 2015

31 Aralık 2016

31 Aralık 2017

Cari Oran

1,46

1,50

1,48

1,40

Likidite Oranı

1,44

1,49

1,46

1,38

Net İşletme Sermayesi/Aktifler Oranı

31

33

32

28

Likit Aktifler/Aktifler Oranı

98

98

98

98

Borçlar/Aktif Toplamı( Borçlanma Oranı)

68

66

67

71

Borçlar/Özkaynakla (Finansal Kaldıraç)

2,09

1,90

1,99

2,38

Mali Borçlar/Aktif Toplamı

68

66

67

71

Faiz Karşılama Oranı (Kez)

1,47

1,53

1,74

1,82

Brüt Kar Marjı

16

15

17

15

Net Kar Marjı (Satış Rantabilitesi)

4

5

7

7

Özkaynak Kar Marjı (Özkaynak Rantabilitesi)

14

13

20

22