-
-
-
 
Finansal Göstergeler
FİNANSAL GÖSTERGELER ( BİN TL ) 31 Aralık 2015 31 Aralık 2016 31 Aralık 2017 30 Haziran 2018
         
TOPLAM AKTİFLER 289.850 341.704 445.314 458.911
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 97.880 111.308 127.695 137.244
ÖDENMİŞ SERMAYE 60.000 60.000 60.000 60.000
NET İŞLETME SERMAYESİ 95.716 109.381 126.093 135.718
FAKTORİNG ALACAKLARI 278.900 331.452 432.976 436.128
FAKTORİNG BORÇLARI 4.022 5.932 8.717 11.583
NET KULLANDIRILAN FONLAR 274.878 325.520 424.259 424.545
BANKA, TAHVİL BORÇLARI 185.874 221.008 304.206 304.049
TOPLAM GELİRLER 49.106 62.636 79.195 48.290
FAKTORİNG GELİRLERİ 42.335 56.186 64.203 44.677
NET KAR 10.424 17.028 20.887 14.349
         
  31 Aralık 2015 31 Aralık 2016 31 Aralık 2017 30 Haziran 2018
Cari Oran 1,50 1,48 1,40 1,42
Likidite Oranı 1,49 1,46 1,38 1,40
Net İşletme Sermayesi/Aktifler Oranı 33 32 28 30
Likit Aktifler/Aktifler Oranı 98 98 98 98
Borçlar/Aktif Toplamı( Borçlanma Oranı) 66 67 71 70
Borçlar/ Özkaynaklar (Finansal Kaldıraç) 1,90 1,99 2,24 2,22
Mali Borçlar/Aktif Toplamı 66 67 71 70
Faiz Karşılama Oranı (Kez) 1,53 1,74 1,82 1,72
Brüt Kar Marjı 15 17 15 20
Net Kar Marjı (Satış Rantabilitesi) 5 7 7 8
Özkaynak Kar Marjı (Özkaynak Rantabilitesi) 13 20 22 28