-
-
-
 
Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER ( BİN TL )

31.Ara.15

31.Ara.16

31.Ara.17

Aralık 2018 TL

TOPLAM AKTİFLER

289.850

341.704

445.314

289.774

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

97.880

111.308

127.695

152.200

ÖDENMİŞ SERMAYE

60.000

60.000

60.000

60.000

NET İŞLETME SERMAYESİ

95.716

109.381

126.093

150.755

FAKTORİNG ALACAKLARI

278.900

331.452

432.976

267.796

FAKTORİNG BORÇLARI

4.022

5.932

8.717

8.261

NET KULLANDIRILAN FONLAR

274.878

325.520

424.259

259.535

BANKA BORÇLARI

185.874

221.008

304.206

124.183

TOPLAM GELİRLER

49.106

62.636

79.195

102.457

FAKTORİNG GELİRLERİ

42.335

56.186

64.203

88.294

NET KAR

10.424

17.028

20.887

29.305

         
 

31.Ara.15

31.Ara.16

31.Ara.17

Aralık 2018 TL

Cari Oran

1,5

1,48

1,4

2,10

Likidite Oranı

1,49

1,46

1,38

2,08

Net İşletme Sermayesi/Aktifler Oranı

33

32

28

52

Likit Aktifler/Aktifler Oranı

98

98

98

98

Borçlar/Aktif Toplamı( Borçlanma Oranı)

66

67

71

47

Borçlar/Özkaynakla (Finansal Kaldıraç)

1,9

1,99

2,24

0,82

Mali Borçlar/Aktif Toplamı

66

67

71

47

Faiz Karşılama Oranı (Kez)

1,53

1,74

1,82

1,95

Brüt Kar Marjı

15

17

15

32

Net Kar Marjı (Satış Rantabilitesi)

5

7

7

11

Özkaynak Kar Marjı ( Özkaynak Rehabilitesi )

13

20

22

27

         
(Bin TL)

31.Ara.15

31.Ara.16

31.Ara.17

Aralık 2018 TL

Faktoring Gelirleri

42.335

56.186

64.203

86.294

Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler

40.307

52.632

58.366

81.584

Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar

2.028

3.554

5.837

4.710

Net Dönem Kârı

10.424

17.028

20.887

29.305