-
-
-
 
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

EKSPO 21.02.2014
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

Yoktur

Özet Bilgi

:

2013 yılı Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAP a boş gönderilmesi

 

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi

:

01.01.2013-31.12.2013

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar

:

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Değişikliğin Nedeni

:

2013 yılı sonu Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAP a boş gönderilmesi

Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa)

:

Yoktur

Ek Açıklama:

2013 YILI GELİR TABLOSU KAP A SEHVEN BOŞ GÖNDERİLMİŞTİR.SÖZ KONUSU TABLO DOLDURULARAK TEKRAR GÖNDERİLECEKTİR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.