-
-
-
 
Genel Kurul Toplantısı Sonucu 06.10.2011

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

03/10/2011

Özet Bilgi

:

06/10/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Açıklamalar:

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

Olağanüstü

Genel Kurul Tarihi

:

06.10.2011

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:

EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİNİN 06/10/2011  TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.10.2011 tarihin de Saat 10:00' da Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL, adresinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürülüğü' nün 05.10.2011 tarih ve 15053 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapıldı. Türk Ticaret Kanunu 370.maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 40.000.000.-TL. Sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet payından 39.600.000 adet hissenin asaleten, 400.000 adet hissenin velayeten olmak üzere 40.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat  TÜMAY  tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1. Divan Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın  Katipliğe  Erhan MERAL' ın, Oy Toplama Memurluğuna   Ufuk Fatma ALTIN ' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
  
3.  Şirket' in 2010 yılı karından  1.200.000,00 TL (BirmilyonikiyüzbinTürkLirası)' nin  06.10.2011 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına  oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.  

06 10 2011 Hazirun Cetveli06 10 2011 Genel Kurul Toplantı TutanağıYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.