-
-
-
 
Genel Kurul Toplantısı Sonucu 01.02.2011

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişşi-İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

----

Özet Bilgi

:

Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

 

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

2010

Genel Kurul Tarihi

:

01.02.2011

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:

EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİNİN 01.02.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EKSPO FAKTORING  ANONİM ŞİRKETİ'nin  2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 01.02.2011 tarihin de Saat 11:00 ' de Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL, adresinde ve Sanayi ve Ticaret   Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün  31.01.2011 tarih ve  4588  sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Ali KÖSE gözetiminde yapıldı.   Türk Ticaret Kanunu 370.maddesine göre yapılan toplantıya  hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 40.000.000.-TL. Sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet payından 39.600.000 adet hissenin asaleten, 400.000 adet hissenin velayeten olmak üzere 40.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat  TÜMAY  tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1. Divan Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın  Katipliğe  Erhan MERAL' ın, Oy Toplama Memurluğuna   Ufuk Fatma ALTIN' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıplar tarafından verilen raporlar okundu ve müzakere  edildi. 

4.  2010 yılı bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda  bilanço ve ka r/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 
 
5.  İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan  Şerif Orhan ÇOLAK ' üyeliği oy birliği ile onaylandı.

6.  Şirket' in 2009 yılı karından  3.000.000,00 TL' nın 31.12.2011 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği zamanlarda ve oranlarda dağıtılmasına  oy birliği ile karar verildi.

7.   Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8.   Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine  geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar vazife görmek üzere  Murat TÜMAY, Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU,  Maide Semra TÜMAY, Şerif Orhan ÇOLAK  ve Namık Bahri UĞRAŞ  'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine  oy birliği ile karar verildi. Murakıp seçimi yapıldı. Bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar vazife görmek üzere Erol AKTANSOY ve Dündar TALAZAN 'ın Şirket murakıpları olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

9.   Her ay  net  olarak  Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK' a  net  2.500 TL,  Namık Bahri UĞRAŞ' a net 2.500 TL ödenmesine ,  Murakıp Erol AKTANSOY' a yılda bir kez net 5.000 TL, Murakıp Dündar TALAZAN' a da yılda bir kez net 5.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10.  Şirket Merkezinin bulunduğu Maide Semra TÜMAY 'a ait  Ayazağa   M.Meydan Sk.B.dere ASF.Mevkii Spring Giz Plaza  B.Blok  Kat 2 ve Kat 3 no' lu işyerlerinin 2.000.000 USD' a kadar alışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu ' nun 334 ve 335. Maddeleri kapsamında   muamele yapma izni verilmesi katılanların oy birliği ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin 2011 yılı bağımsız denetimini yapması için seçilen  Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ' nin   bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine  oybirliği ile  karar verildi.

13. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.  

 
Ek dosya olarak  2010 yılı Mali Tablolar, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazirun cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu bulunmaktadır.

01 02 2011 Kar Dağıtım Tablosu01 02 2011 Genel Kurul Toplantı Tutanağı01 02 2011 Hazirun Cetveli01 02 2011 Bilonço Gelir Tablosu_2010Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.