-
-
-
 
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

28.08.2012

Özet Bilgi

:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

 

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

Olağanüstü

Genel Kurul Tarihi

:

31.08.2012

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:

EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİNİN 31/08/2012 TARİHİNDE YAPILAN  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EKSPO FAKTORING  ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31.08.2012. tarihin de Saat 11.00 ' de Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL, adresinde ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürülüğü' nün 29.08.2012 tarih ve 50185 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapıldı. Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre yapılan toplantıya  hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 50.000.000.-TL. Sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet payından 49.500.000 adet hissenin asaleten, 500.000 adet hissenin velayeten olmak üzere 50.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1. Divan Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın ,Katipliğe Ufuk F.ALTIN ' ın Oy Toplama Memurluğuna Erhan MERAL ' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3.  Şirket' in  geçmiş yıl karlarından 1.000.000 TL (BirmilyonTL)’ nin  31.12.2012 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği zamanlarda ve oranlarda dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. 

4. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.  

31 08 12 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli31 08 12 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.