-
-
-
 
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

18.04.2012

Özet Bilgi

:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

 


Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

-------

Genel Kurul Tarihi

:

20.04.2012

Alınan Kararlar/ Görüşülen Konular:

EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİNİN 20.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.04.2012 tarihin de Saat 11.00 ' de Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL, adresinde ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürülüğü' nün.19.04.2012 tarih ve 21407 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapıldı. Türk Ticaret Kanunu 370.maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 40.000.000.-TL. Sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet payından 39.600.000 adet hissenin asaleten, 400.000 adet hissenin velayeten olmak üzere 40.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1. Divan Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın , Katipliğe Zeynep Ş.AKÇAKAYALIOĞLU' nun, Oy Toplama Memurluğuna Erhan MERAL ' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Sermaye arttırımı konusu görüşüldü, 40.000.000 YTL(KIRKMİLYONTL) olan şirket sermayesinin 10.000.000 TL (ONMİLYONYTL) arttırılarak 50.000.000 TL (ELLİMİLYONTL)'ye çıkartılmasına oybirliği ile karar verildi.Sermaye artırımı ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ' nün 09.04.2012 Tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-58054-256333-2022-2619 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesinin Bakanlıktan geçtiği şekli  ile oybirliği ile kabul edildi

4. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi

20 04 2012 Ana Sözleşme 6. Maddesi Tadil Tasarısı


20 04 2012 Hazirun Cetveli


20 04 2012 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.