-
-
-
 
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 03.10.2011
Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

--------

Özet Bilgi

:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem ve tarihi

Açıklamalar:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

03.10.2011

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

Olağanüstü

Tarihi

:

06.10.2011

Saati

:

10:00

Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Gündem:

Şirketimizin 06.10.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sı Saat 10:00'de Ekspo Faktoring A.Ş.'nin Ayazağa M. Meydan Sk. B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

1. Açılış ve Divanın teşekkülü,

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,

3. Geçmiş yıl karları ile ilgili dağıtımın görüşülmesi,

4. Dilek ve Temenniler,

5. Kapanış.

Ek Açıklamalar:

Şirketimizin 06.10.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sı Saat 10:00'de Ekspo Faktoring A.Ş.'nin Ayazağa M. Meydan Sk. B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak Şişli / İSTANBUL adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

1. Açılış ve Divanın teşekkülü,

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,

3. Geçmiş yıl karları ile ilgili dağıtımın görüşülmesi,

4. Dilek ve Temenniler,

5. Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.