-
-
-
 
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 21.01.2011

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel: (0212) 276 39 59 Faks: (0212) 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel: (0212) 276 39 59 Faks: (0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

----

Özet Bilgi

:

2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplatısı Gündem ve Tarihi

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

21.01.2011

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

01.01.2010-31.12.2010

Tarihi

:

01.02.2011

Saati

:

11:00

Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Gündem:

Şirketimizin 2010 yılıi Genel Kurulu Toplantısı'nın  01.02.2011 günü saat 11:00'de Ekspo Faktoring A.Ş..'nin  Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli / İSTANBUL  adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun  ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına , Olağan  Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

 1. Açılış ve Divanın teşekkülü.

 2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.  

 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması  ve müzakeresi,

 4. Bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi  ve tasdikinin görüşülmesi ve kar dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi,

 5. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyenin onanmasının görüşülmesi, 

 6. Geçmiş yıl karlarından dağıtımın görüşülmesi,

 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.

 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücret ve  huzur haklarının tesbiti,

10. Şirket ortaklarından gayrimenkul alımı konusunun  görüşülmesi,

11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun  334 ve 335. Maddeleri kapsamında      muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,

12.  2011 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen  Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin görüşülmesi,

13. Dilek ve Temenniler.

14. Kapanış.

Ek Açıklamalar:

Şirketimizin 2010 yılıi Genel Kurulu Toplantısı'nın  01.02.2011 günü saat 11:00'da yapacağı toplantı gündemi

 1. Açılış ve Divanın teşekkülü.

 2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.  

 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması  ve müzakeresi,

 4. Bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi  ve tasdikinin görüşülmesi ve kar dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi,

 5. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyenin onanmasının görüşülmesi, 

 6. Geçmiş yıl karlarından dağıtımın görüşülmesi,

 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.

 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücret ve  huzur haklarının tesbiti,

10. Şirket ortaklarından gayrimenkul alımı konusunun  görüşülmesi,

11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun  334 ve 335. Maddeleri kapsamında      muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,

12.  2011 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen  Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin görüşülmesi,

13. Dilek ve Temenniler.

14. Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.