-
-
-
 
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

06.03.2012

Özet Bilgi

:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem ve tarihi

 


Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

18.04.2012

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

------------

Tarihi

:

20.04.2012

Saati

:

11:00

Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Gündem:

Şirketimizin 20.04.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sı Saat 11:00'de Ekspo Faktoring A.Ş.'nin Ayazağa M. Meydan Sk. B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

1. Divan Heyetinin seçimi.   

2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesi.

4. Sermaye artırımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

5. Kapanış 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.