-
-
-
 
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

--------

Özet Bilgi

:

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem ve tarihi

Açıklamalar:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

16.02.2012

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

01/01/2011-31/12/2011

Tarihi

:

23.02.2012

Saati

:

11:00

Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Gündem:

Şirketimizin 23.02.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı'sı Saat 11:00'de Ekspo Faktoring A.Ş.'nin Ayazağa M. Meydan Sk. B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

1. Açılış ve Divanın teşekkülü,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi  ve tasdikinin görüşülmesi ve kar dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi,
5. Geçmiş yıl karlarından dağıtımının görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9. Şirket ortaklarından gayrimenkul alımı konusunun  görüşülmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334 ve 335. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
11. 2012 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin görüşülmesi,
12. Dilek ve Temenniler,
13. Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.