-
-
-
 
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi 09.02.2011

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

---

Özet Bilgi

:

2009 yılına ait kar dağıtımı

   

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)

:

3.000.000,00

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

 

 

Brüt (TL)

:

0

Net (TL)

:

0

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

:

07.02.2011

Ek Açıklamalar:

01.02.2010 tarihinde yapılan 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul' da 2009 yılı karından 3.000.000 TL' nin, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde dağıtması kararı alınmıştır. Bu karar gereği Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda 2009 yılı karından 3.000.000 TL'nin  hissedarlara hisseleri oranında dağıtılması kararını almış ve söz konusu tutar dağıtılmıştır.  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.