-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel )

EKSPO 25.06.2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

 

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


TOPLANTI TUTANAĞI 

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 25.06.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.06.2013tarihinde, saat 11:00 de, Şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk. B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B. Blk. Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2013 tarih ve 20592  sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah SEZER  'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000 TL olan payının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın, tutanak yazmanı olarak  Zeynep  Şükriye  AKÇAKAYALIOĞLU' nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve  Finansman  Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uyum sağlanması amacıyla şirketimiz Esas  Sözleşmesinin  3.,  4., 5.,  8.,  10., 12., 16., 18., 19., 20., 22., 24., 26., ve 27. maddelerinin tadili ile 13., 14.,15., maddelerin sözleşme metninden çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

 25 06 2013 Tadil dosyasını indirmek için tıklayınız.
 25 06 2013 Toplantı tutanağı ve katılan listesini
indirmek için tıklayınız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.