-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel )

EKSPO 21.06.2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Esas Sözleşme Tadil

 

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


Şirketimiz' in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 25.06.2013 . tarihinde saat 11:00 T.T.K.'nun 416.Maddesine göre ilansız olarak yapılmasına, toplantıya Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. 


OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uyum sağlanması amacıyla şirketimiz Esas Sözleşmesinin  3.,  4., 5., 10., 12., 16., 18., 19., 20., 22., 24., 26., ve 27. maddelerinin tadili ile 13., 14.,15. maddelerin sözleşme metninden çıkartılması, Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiş olup,  03.06.2013 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin ve onaylar alınmak üzere müracaat edilmiştir

3. Kapanış.  

21 06 2013 Tadil dosyasını indirmek için tıklayınız

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.