-
-
-
 
Özel Durum Dçıklaması (Genel)

EKSPO 15.02.2013

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem ve tarihi

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuz'un 25.02.2013 tarihinde Saat 11:00'de Şirket Merkezi'ndeki toplantısında Şirketimiz'in 2012 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın T.T.K.'nun 416.Maddesine göre ilansız olarak yapılmasına, toplantıya Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ:
    

     1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,  
     2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
     3. Denetçi Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
     4. Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
     5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in ibra edilmesi,
     6. Geçmiş yıl karlarının dağıtımının görüşülmesi,
     7.Yönetim Kurulu'nun önerdiği "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin onayı hususunda müzakere ve karar,
     8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
     9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
   10. Şirket ortaklarından gayrimenkul alımı konusunun görüşülmesi,
   11.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
   12.Yönetim Kurulu'nun önerdiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar,
   13. Kapanış.  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.