-
-
-
 
Kupon Ödemesi

EKSPO 19.02.2014
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL:(0212) 276 39 59 FAKS:(0212) 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : (0212) 276 39 59 FAKS: (0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Ödenmiş Sermayenin 60.000.000 TL çıkartılması

 

Ek Açıklamalar:

Şirket Yönetim Kurulu 19.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY ' ın başkanlığında yapmış olduğu toplantıda ;

Şirketin mevcut sermayesinin 50.000.000.-TL iken 10.000.000.-TL arttırılarak 60.000.000.-TL'ye çıkartılmasına, arttırılan sermaye tutarı olan 10.000.000.-TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve ilgili kurumlardan izin alınmasına , izin alındıktan sonra Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.