-
-
-
 
Kupon Ödemesi

EKSPO 13.02.2014
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL:(0212) 276 39 59 FAKS:(0212) 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : (0212) 276 39 59 FAKS: (0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem ve tarihi

 

Ek Açıklamalar:

Şirketimiz'in 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.02.2014 tarihinde saat 11:00 T.T.K.'nun 416.Maddesine göre il nsız olarak yapılmasına, toplantıya Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ:

 • 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
 • 2- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
 • 3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları'nun okunması ve müzakeresi,
 • 4- Finansal Tablolar' ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 • 5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
 • 6- Şirket karının dağıtımının görüşülmesi,
 • 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
 • 8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
 • 9- Şirket ortaklarından gayrimenkul alımı konusunun görüşülmesi,
 • 10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
 • 11- Bağımsız Denetleme Kuruluşunun DTR Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
 • 12- Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.