-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel)

EKSPO 04.06.2014
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Maslak-İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

 

Açıklama:

TOPLANTI TUTANAĞI
Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 28.02.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.02.2014 tarihinde, saat 11:00 de, Şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk. B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B. Blk. Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2014 tarih ve 4531 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erdoğan YURDAKUL 'ın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000 TL olan payının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

 • 1- Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU'nu görevlendirilmiştir.
 • 2- Şirketin 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.
 • 3- Şirketin 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.
 • 4- 2013 yılı Bil nço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bil nço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
 • 5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
 • 6-Kar dağıtımı hususu görüşmeye açıldı.Şirket karından Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 2.000.000 TL (İkimilyonTL)'nin 31.12.2014 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği zamanlarda ve miktarlarda dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
 • 7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere Murat TÜMAY, Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU, Maide Semra TÜMAY, Şerif Orhan ÇOLAK ve Namık Bahri UĞRAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçildi.
 • 8-Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK'a aylık net 2.500 TL, Namık Bahri UĞRAŞ'a aylık net 2.500 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
 • 9-Şirket Merkezi'nin bulunduğu Maide Semra TÜMAY'a ait Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blok Kat 2 ve Kat 3 no.'lu işyerlerinin 2.000.000 USD'a kadar alışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 • 10-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
 • 11-Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2014 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
 • 12- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.Ek1. Toplantıya_Katılanlar
Ek2. 28.02.2014 Toplantı Tutanağı