-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel)

EKSPO 28.03.2014
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

 

Açıklamalar:

EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİNİN 28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk. B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B. Blk. Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 7983 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'ın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000 TL olan payının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU'nu görevlendirilmiştir.

2. Sermaye arttırımı konusu görüşüldü, 50.000.000 TL(ELLİMİLYONTL) olan Şirket sermayesinin 10.000.000 TL (ONMİLYONTL) arttırılarak 60.000.000 TL (ALTMIŞMİLYONTL)' ye çıkartılmasına arttırılan tutarın geçmiş yıl karlarından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ' nün 18.03.2014 Tarih ve 67300147/431.02-58054-287665-1874/1620 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesinin Bakanlıktan geçtiği şekli ile oybirliği ile kabul edildi

3. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

EK-1: Toplantı Tutanağı
EK-1: Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.