-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel)

EKSPO 25.03.2014
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan SK.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem ve tarihi

 

Açıklamalar:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sı 28.03.2014 tarihinde Saat 11:00' de T.T.K'nın 416 .Maddesine göre ilansız yapılmasına toplantıya bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne müracat edilmesine ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesi.
3. Sermaye artırımı görüşülmesi ve karara bağlanması.
4.Dilek ve temenniler
5. Kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.