-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel)

EKSPO 04.06.2014
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Geçmiş yıl karlarından dağıtım

 

Açıklamalar:

28.02.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul' da geçmiş yıl karlarından 2.000.000 TL' nin, 31.12.2014 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde dağıtması kararı alınmıştır. Bu karar gereği Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda 1.000.000 TL' nin hissedarlara hisseleri oranında dağıtılması kararını almış ve söz konusu tutar dağıtılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.