-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Moody's Investors Service Kredi Derecelendirme Notumuzu Güncellemiştir.

Açıklamalar:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Not Bildirimi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service; Ekspo Faktoring A.Ş.'nin uluslararası notunu Ba3, yerel para cinsinden notunu ise Baa1.tr olarak güncelledi. Moody's tarafından açıklanan Ekspo Faktoring A.Ş. raporunda Şirketin "yüksek aktif kalitesinin, güçlü sermayesinin ve karlılığının" verilen notta etkili olduğu belirtildi.

Raporda "Ekspo Faktoring'in İş Modelinin; hızlı karar alma, müşterilerini çok iyi anlama ve faaliyet giderlerini etkin biçimde kontrol etme gibi bir çok temel yetkinliğe dayandığı", "Şirketin profesyonelce yönetildiği" ve bu nedenle "sektördeki mevcudiyetinin dikkate değer" olduğu vurgulandı. Raporda ilk kez bahsedilen konuların içinde; Şirketin müşterilerine sunduğu Dış Ülke Ex-Im Bankaları (İhracat Kredi Bankaları) kredilerinin önemi, bu yenilikçi ürünler ile sağlanan ürün çeşitliliğinın firma değerinde yarattığı "güçlü stratejik konumlandırma ve bunun yönetimi" ve yıl içinde atanan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda attığı pozitif bir adım olarak değerlendirilmesi" hususları yer aldı.

Moody's Investors Service tarafından hazırlanmış olan derecelendirme raporu ekte yer almaktadır.

18 11 2011 EKSPO FAKTORİNG A.Ş.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.