-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok 34398 Maslak/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel : 0212- 276 39 59 Faks: 0212- 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel : 0212- 276 39 59 Faks: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası - Ekspo Faktoring A.Ş. ' ye ticaretin finansmanı kredisi

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası - Ekspo Faktoring A.Ş. ' ye ticaretin finansmanı kredisi

Ekspo Faktoring A.Ş., uluslararası ticaretin finansmanı konulu 370 gün vadeli 5 milyon Amerikan Doları kaynak temini için Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'yla krediye hazırlık anlaşması imzalamıştır. Sözkonusu kaynak, Türk şirketlerinin Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasına üye ülkeleriden yapacakları ithalatın finansmanı ve ayrıca Türk şirketlerinin tüm dünyaya yapacakları ihracatın desteklenmesi amaçlıdır. Şirketimiz bu kaynağı ağırlıklı olarak Türk şirketlerinin, Bankaya üye ülkelerinden yoğun olarak yaptığı hammadde ithalatlarını gerçekleştirmek amacıyla kullandıracaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.