-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok 34398 Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel : 0212- 276 39 59 Faks: 0212- 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel : 0212- 276 39 59 Faks: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Ödenmiş sermayenin 50.000.000 TL ' ye çıkartılması

Açıklamalar:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket Yönetim  Kurulu 05.03.2012 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY ' ın başkanlığında yapmış olduğu toplantıda ;

Şirketin mevcut sermayesinin 40.000.000.-TL (KırkmilyonTL) iken 10.000.000.-TL (OnmilyonTL) arttırılarak 50.000.000.-TL (EllimilyonTL)'  ye çıkartılmasına, arttırılan sermaye tutarı olan 10.000.000.-TL(OnmilyonTL)' nin geçmiş yıl karından karşılanmasına ve  ilgili kurumlardan izin alınmasına , izin alındıktan sonra   Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına  katılanların oy birliği ile karar verildi.  
  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.