-
-
-
 
Özel durum açıklaması(genel)

EKSPO 03.05.2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Geçmiş yıl karlarından dağıtım

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

25.02.2013  tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul' da geçmiş yıl karlarından 2.000.000 TL' nin,31.12.2013 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde dağıtması kararı alınmıştır. Bu karar gereği Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda 1.000.000 TL' nin hissedarlara hisseleri oranında dağıtılması kararını almış ve söz konusu tutar dağıtılmıştır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.