-
-
-
 
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok 34398 Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel : 0212- 276 39 59 Faks: 0212- 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel : 0212- 276 39 59 Faks: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

05.03.2012

Özet Bilgi

:

Ödenmiş sermayenin 50.000.000 TL ' ye çıkartılması

Açıklamalar:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

05.03.2012

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

:

0

Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)

:

40.000.000,00

Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)

:

50.000.000,00

Bedelli Artırım Tutarı (TL)

:

0

Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)

:

0

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)

:

0

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

:

0

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)

:

0

Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama

:

Yok

Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama

:

----------

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama

:

----------

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)

:

10.000.000,00

Temettüden (TL)

:

10.000.000,00

İç Kaynaklardan (TL)

:

0

İç Kaynaklardan(TL)

:

0

Bedelsiz Artırım Oranı (%)

:

25,00

Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)

:

0

Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)

:

6.madde değişikliği

Ek Açıklamalar:

Şirket Yönetim Kurulu 05.03.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY ' ın başkanlığında yapmış olduğu toplantıda ;

Şirketin mevcut sermayesinin 40.000.000.-TL (KırkmilyonTL) iken 10.000.000.-TL (OnmilyonTL) arttırılarak 50.000.000.-TL (EllimilyonTL)' ye çıkartılmasına, arttırılan sermaye tutarı olan 10.000.000.-TL(OnmilyonTL)' nin geçmiş yıl karından karşılanmasına ve ilgili kurumlardan izin alınmasına , izin alındıktan sonra Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.  

Not: Bu açıklama 05.03.2012 tarihinde Özel Durum açıklaması(Genel) olarak yayınlanmıştı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.