-
-
-
 
İç Denetim ve Mali Kontrol

Açıklık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinden asla ödün vermeyen Ekspo Faktoring, finansal bilgilerini yürütülen iç ve dış denetimlerle güvence altına almaktadır.

Ekspo Faktoring’de denetim faaliyeti, iç ve dış olmak üzere konusunda yetkin ve deneyimli ekipler tarafından yürütülmektedir. İç Denetim, Şirket bünyesindeki İç Denetim ve Mali Kontrol Departmanı aracılığıyla yürütülürken, dış denetim faaliyeti piyasanın en iyileri arasında yer alan iki bağımsız denetim firması tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşundan itibaren bünyesinde istihdam ettiği uzman kadrolar aracılığıyla İç Denetim ve Mali Kontrol süreçlerini eksiksiz biçimde yürüten Ekspo Faktoring, Şirket faaliyetlerinin mevcut Faktoring Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülmesini asli finansal ve operasyonel hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. İç Denetim ekibi tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilen finansal, operasyonel ve diğer kontrollerin sonuçları, Şirket yönetimi ve ilgili birimler tarafından eşgüdümlü olarak değerlendirilmekte, gerekli durumlarda şirket strateji ve iş süreçlerinde iyileştirmeler yapılmaktadır. İç Denetim ve Mali Kontrol Departmanı tarafından her yıl yürütülen Mali Kontrol faaliyeti ise; UFRS ve BDDK’ya göre hazırlanan finansal tabloların kontrol edilmesi, BDDK’ya sunulmak üzere aylık dönemlerde gönderilen Banka Dışı Mali Kurumlar Gözetim Sistemi raporlarının eksiksiz bir biçimde hazırlanması, zamanında gönderilmesi ve veri tabanına aktarıldığına dair onayın alınması süreçlerini içerir.

Finans sektörünün önde gelen iki farklı bağımsız denetim şirketi tarafından her yıl yürütülen Dış Denetim faaliyetinde ise, Şirket’in mali ve vergi tabloları denetlenmektedir. Denetim sonuçları, yasal süreler dahilinde BDDK ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmekte, UFRS ve BDDK olmak üzere iki ayrı formatta hazırlanan Bağımsız Denetim Raporları ise her yıl Şirket paydaşlarının dikkatine sunulmaktadır.

FAALİYET RAPORU