-
-
-
 
Kurumsal Yönetim

Ekspo Faktoring, tüm iş süreçlerini şeffaflık, adillik ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde sürdürmektedir. Kurumsal yönetim anlayışının temelinde; şeffaf yönetim, etkin risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması yer almaktadır.

Sahip olduğu insan kaynağını kendisini geleceğe taşıyacak en değerli hazine olarak gören Ekspo Faktoring, Türkiye’nin çok önemli bankalarında üst düzey görevler üstlenmiş, yetkin, üretken ve müşteriyle aynı dili konuşma yeteneğine sahip yönetici kadrosuyla rakipleri karşısında önemli bir avantaja sahiptir.

Etkin organizasyon yapısı sayesinde, faaliyetlerini verimli ve hızlı bir biçimde gerçekleştiren Ekspo Faktoring, gelişmiş teknolojik altyapısıyla da rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Çalışanlarının gelişimine ve eğitimine yaptığı yatırımlarla kurumsal hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal yönetim anlayışının organizasyonun her biriminde aynı standartlarda benimsenmesi, kurum kültürünün ve kurum içi iletişimin geliştirilmesi için komiteler aracılığı ile çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir.

FAALİYET RAPORU