-
-
-
 
İhracat Finansmanı

Nakit akışı birçok ihracatçının karşılaştığı önemli bir sorundur. Firmaların, büyümelerini finanse etmek için nakit yaratmaları gerekir.

Nakit akışı birçok ihracatçının karşılaştığı önemli bir sorundur. Firmaların, büyümelerini finanse etmek için nakit yaratmaları gerekmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere satış yapan ihracatçılar için finansman önemli bir unsurdur.

İhracat finansmanı, doğmuş ya da doğacak alacakların temliği karşılığında ihracatçılara cazip fiyatlarda fon sağlayabilen bir kaynaktır. Bunun yanında riskli sayılabilecek gelişmekte olan ülkelere ya da iç karışıklık olan ülkelere yapılacak makine ya da büyük hacimlerdeki emtia ihracatı için İhracat Kalkınma Ajansları ya da özel sigorta kuruluşlarının kapsamlı sigorta anlaşmaları ile hem uzun vadeli fon sağlanmakta hem de oluşabilecek siyasi riskten ya da kredi riskinden korunulmaktadır.

FAALİYET RAPORU