-
-
-
 
GSM 102

Türkiye’deki ithalatçıların A.B.D.’den satın alacakları tarım ürünleri ithalatının, A.B.D. Tarım Bakanlığı’na bağlı Commodity Credit Corporation (CCC) tarafından yürütülmekte olan GSM 102 programı çerçevesinde kredilendirilmesi mümkündür. GSM kredilerinde, adı geçen kuruluş, ticari ve ülke riskini sigorta etmekte, kredi ise A.B.D.’de işleme aracılık eden banka tarafından sağlanmaktadır. Kredinin kullandırılması aşamasında ithalatçı firma için görüldüğünde ödemeli (sight) bir akreditif açılmakta ve yüklemeyi müteakip A.B.D.’deki aracı banka tarafından Şirketimize kredi açılarak ihracatçı firmaya ödeme yapılmaktadır. İşlemde kredi borçlusu Şirketimiz olmasına rağmen krediyi kullanan Türkiye’deki ithalatçı firma olduğundan bu firmaya Şirketimiz tarafından kredi tahsis edilmektedir. Kredi anapara geri ödemesi yıllık veya (tercihe göre) altı aylık dönemler sonunda gerçekleştirilmektedir. Geniş bir mal cinsinin kredilendirilebildiği GSM 102 programında azami vade iki yıldır. GSM işlemlerinde ithalat tutarının (genellikle FOB değeri, bazı mal cinslerinde ise CIF değeri üzerinden) tamamı kredilendirilmekte olup peşin ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu program dahilinde ahşap odun ürünleri, buğday, buğday unu, irmik, pirinç, çeltik, yem tohumları, hayvan yemi ürünleri, proteinli besinler, damızlık çiftlik hayvanları, damızlık kümes hayvanları, balık, bitkisel yağlar, tohumlar, don yağı, yağ, hayvansal yağ, mandıra ürünleri, etler, besi sığırları, pamuk, pamuk ipliği, pamuk ürünleri, ekin tohumları, etil alkol. Damızlık çiftlik hayvanları (sığır, koyun, keçi, at, sperm ve embriyo dahil olmak üzere), besi sığırlar, damızlık kümes hayvanları gibi ürünler ithal edilebilmektedir.

FAALİYET RAPORU